Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Uzbekistan sprovodi kontrole pre otpreme (PSI) da bi olakšao međunarodnu trgovinu, štiteći zdravlje i bezbednost potrošača, smanjujući uvoz nelegalnih/falsifikovanih proizvoda i štiteći prihode od uvoza.

SGS ima preko 40 godina iskustva u implementaciji PSI programa, u više od 40 zemalja. U Uzbekistanu sprovodimo i PSI uvoza i procenu vrednosti za odabrane trgovinske transakcije. Obim PSI mandata je da osigura kvalitet, kvantitet, kvalifikovanost, carinsku vrednost i cenovnik za robu koja se uvozi.

Provera spoljnih trgovinskih transakcija zahteva da kontaktiramo sa izvoznikom i/ili sa isporučiocem kojeg je deklarisao uvoznik u Uzbekistanu, da dobijemo dokumentaciju i informacije koje podržavaju vrednost transakcija. Svi podaci koje SGS prikupi samo su za korišćenje od strane Nacionalne banke za stranu ekonomsku aktivnost Uzbekistana i strogo su poverljivi. Naša validacija transakcija vrši se na osnovu objektivnih i nediskriminatornih procedura i kriterijuma.

Naš inovativni pristup i korišćenje najmodernijih tehnologija obezbeđuje veću isplativost i veće koristi nego ikad ranije. Saznajte kako naše PSI usluge u Uzbekistanu mogu da vam koriste.