Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

„Okrugli sto o odgovornom upravljanju sojom“ (Round Table on Responsible Soy, RTRS) predstavlja međunarodnu inicijativu u okviru koje proizvođači i prerađivači soje i trgovci sojom sarađuju sa bankama i društvenim organizacijama na održivom uzgajanju soje i društvenoj odgovornosti u sektoru proizvodnje soje.

Vaša sertifikacija za „Okrugli sto o odgovornom upravljanju sojom“ (RTRS) pokazuje zainteresovanim stranama i kupcima da prihvatate RTRS standard.

Evropska Komisija je odobrila da RTRS standard ispunjava zahteve Evropske direktive o obnovljivoj energiji. SGS je vodeća organizacija za sertifikaciju poljoprivrednih proizvoda od 1878. godine i klijenti joj veruju. Stekli smo ugled na osnovu sveobuhvatnih i jasnih provera kojima verifikujemo usaglašenost sa nizom standarda. Kada postanete naš partner po pitanju sertifikacije za RTRS, moći ćete da iskoristite naše opsežno iskustvo iz više oblasti, uključujući stručnost u vezi sa svim komponentama provera za RTRS.

Tokom procesa sertifikacije za RTRS, naši akreditovani proveravači proveravaju da li su vaše politike, procesi i dokumentacija u skladu sa standardima inicijative „Okrugli sto o odgovornom upravljanju sojom“. U ove standarde spadaju sledeće komponente:

  • prava zaposlenih, 
  • prava na zemljište, 
  • poštovanje korišćenja zemljišta malim intenzitetom i na tradicionalan način, 
  • dobrobit lokalnog stanovništva, 
  • zaštita biološke raznovrsnosti, 
  • korišćenje vode, 
  • plodnost zemljišta, 
  • korišćenje pesticida, 
  • uticaj na infrastrukturu

Inicijativa „Okrugli sto o odgovornom upravljanju sojom“ odražava promenljiva očekivanja zainteresovanih strana i kupaca. Javite se SGS-u da biste saznali kako da postanete konkurentni uz pomoć sertifikacije za RTRS.