Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

ISO 31000 standard za menadžment rizikom (principi i uputstva) je standard za menadžment rizikom koji pomaže velikim i malim javnim i privatnim organizacijama da uspešno upravljaju rizicima u poslovanju.

Uspešne strategije menadžmenta rizikom mogu da se primenjuju na rizike sa potencijalno pozitivnim i negativnim uticajem na vaše poslovanje.

Kada se upoznate sa mogućnostima i izazovima rizika, moći ćete da poboljšate najniže rezultate i izbegnete negativne finansijske i pravne posledice po vaše poslovanje. SGS verifikacija i obuka za menadžment rizikom prema ISO 31000 standardu ocenjuje stepen performansi u odnosu na te principe i uputstva. SGS je vodeća svetska organizacija za rešenja za uspešan menadžment rizikom u svim sektorima i industrijama u koju klijenti imaju poverenja. Naša opsežna svetska mreža obuhvata stručnjake iz svih oblasti i poznata je po sveobuhvatnim i jasnim proverama menadžmenta rizika.

Tokom provera prema ISO 31000 standardu, naši visokokvalifikovani timovi pažljivo analiziraju sve aspekte vaše organizacije, uključujući ciljeve, radnu strukturu, procese, proizvode/usluge, imovinu i projekte. Primenjujemo principe i uputstva za menadžment rizikom prema ISO 31000 standardu da biste mogli da:

  • identifikujete i ocenite mogućnosti i pretnje i reagujete na njih  
  • povećate radnu efikasnost proaktivnim menadžmentom rizikom
  • unapredite sprečavanje gubitaka
  • bolje razumete propise o zdravlju, bezbednosti i zaštiti životne sredine 
  • povećate elastičnost u poslovanju prilikom bilo kakvih izazova

SGS sprovodi verifikaciju sistema menadžmenta rizikom prema ISO 31000 standardu u svim fazama radnog veka firme. Poboljšajte radnu efikasnost, pružite veću sigurnost nosiocima interesa i umanjite finansijske i pravne rizike pomoću verifikacije prema ISO 31000 standardu. Javite nam se da biste saznali nešto više o standardu i procesu verifikacije.