Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Kako biste utvrdili da li su vaši proizvodi za ishranu ljudi i životinja pogodni za potrošnju, treba da testirate određene zagađivače kroz lanac vrednosti.

Na primer, na koncentrisanim nivoima, melamin, antibiotici i hormoni mogu biti štetni za životinje i ljude. Samo kroz testiranje zagađivača utvdiće se da li su oni - i drugi posebni zagađivači - prisutni. Pošto se nađu takve nečistoće, možete eliminisati određene proizvode iz proizvodnog i distributivnog lanca.

Naše usluge nadgledanja zagađivača koriste najnovije metode, uključujući tečnu hromatografiju sa tandemskom masenom spektrometrijom (LC MSMS), gasnu hromatografiju masene spektrometrije (GC MS) i polimernu lančanu reakciju (PCR).

Odobrene i ovlašćene laboratorije

Naše laboratorije za testiranje zagađivača rade prema strogim smernicama i imaju ISO 17025 i ISO 9001:2008 ovlašćenja. Sa kadrom koji čine naučnici i tehničari sa godinama iskustva - kao i diplomama iz oblasti hemije, mikrobiologije i agronomije - naše laboratorije su stekle i odobrenje nekoliko asocijacija za ishranu. Ovo znači da se naše usluge testiranja zagađivača i nadgledanja zagađivača pridržavaju najviših standarda u okviru delatnosti.

Da saznate kako naše usluge testiranja zagađivača mogu da zaštite bezbednost vaših proizvoda za ishranu ljudi i životinja, svedu na minimum rizike i osiguraju vašu kompaniju od mogućih sporova, kontaktirajte SGS odmah.