Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Da svedete na minimum zdravstvene rizike, zaštitite svoje proizvode za ishranu ljudi i životinja od bakterijske kontaminacije i osigurate svoju komapaniju od sporova, potrebno je da se pridržavate strogih standarda za bezbednost hrane za ljude i životinje.

SGS vam može pomoći da preduzmete takav program nadgledanja koji potvrđuje prisustvo patogena kroz pregled i identifikaciju.

Koristeći zvanične metode odobrene od strane Administracije za hranu i lekove (FDA), naše procedure mikrobne identifikacije i mikrobne analize stavljaju akcenat na mikrobnu kontaminaciju kao što je Escherichia coli (poznata kao E. coli), E. coli 0157:H7, Salmonella ili Listeria. Možemo utvrditi postojanje mikrobne kontaminacije uz korišćenje standardnog protokola polimerne lančane reakcije (PCR) ili tradicionalniju metodu testiranja na tacni i identifikacije kulture.

Odobrene i ovlašćene laboratorije

Naše laboratorije za mikrobnu analizu rade prema strogim smernicama i imaju ovlašćenje ISO 17025 za korišćenje zvaničnih, odobrenih metoda. Sa kadrom koji čine naučnici i tehničari sa godinama laboratorijskog iskustva - kao i diplomama iz oblasti hemije, mikrobiologije i agronomije - naše laboratorije su stekle i odobrenje nekoliko asocijacija za hranu za ljude i životinje. Ukratko, to znači da se pridržavamo najviših standarda u okviru delatnosti kada je reč o detekciji mikrobne kontaminacije.

Zaštitite svoju hranu za životinje i namirnice od opasnih bakterija, upravo kroz proces proizvodnje i lanac snabdevanja, tako što ćete kontaktirati SGS odmah. Naše usluge mikrobne analize mogu vam pomoći.