Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS pruža usluge kontrolisanja i ispitivanja za verifikaciju sortiranog obnovljenog papira i hartije u skladu sa industrijskim telima, uključujući Konfederaciju evropskih industrija papira (CEPI), i međunarodnim propisima.

Možete imati koristi od naše globalne mreže i reputacije za nezavisnost i preciznost tako što ćete koristiti naše usluge da verifikujete sadržaj i kvalitet vašeg otpadnog papira.

Naše usluge su prilagođene propisima kao što su Evropski standard EN 643, Međunarodna asocijacija industrije za uklanjanje štamparskog mastila (Ingede) metoda 7 i 8, kao i Institut industrija za recikliranje otpadaka (Isri) hartija 2009 i PS-2009. Ova vrsta verifikacije je zahtev uvoznih propisa povezanih sa mnogim zemljama. Pored toga, naše standardno izveštavanje uzima u obzir industrijske propise koji upravljaju trgovinom ovog proizvoda, što isporuke čini manje podložnim sporovima.

Korišćenjem vizuelne i mehaničke verifikacije, potvrđujemo težinu, utovar, klasu, kvalitet, vlagu, uslov baliranja i pakovanje sortiranog i baliranog obnovljenog papira. Ovo definiše klasu otpadnog papira i ograničava prisustvo nepoželjnih i/ili zabranjenih materijala (npr. metala, plastičnog voštanog papira, peska, konca, tekstila, drveta) u tovaru.

Naše kontrolisanje takođe utvrđuje da ćemo sprečiti (ili bar svesti na minimum) pakovanje:

  • Samokopirajućeg papira
  • Kontaminiranog otpada iz bolnica
  • Materijala za oblaganje
  • Mešovitog smeća
  • Obojenih džakova sa namirnicama
  • Otpadnog papira iz domaćinstava koji sadrži higijenski papir
  • Otpadnog papira iz biblioteka, kancelarija i tako dalje, koji sadrži polihlorovane bifenile (PCB)

Da biste dobili nezavisnu verifikaciju sadržaja i kvaliteta sortiranog otpadnog papira, odmah kontaktirajte SGS.