Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS vrši hemijsko tretiranje i analizu ostataka na struganom drvetu, građi i paletama radi poboljšanja kvalitativnih i bezbednosnih nivoa i obezbeđivanja normativne usaglašenosti.

Naše globalno prisustvo znači da možemo ponuditi ovu uslugu na izvornom mestu, kao i na tačkama izvoza i uvoza. I pošto naše standardno izveštavanje obuhvata definisane industrijske propise, mi činimo trgovinu proizvodima i isporuke manje podložnim sporovima i raspravama.

Palete

Drveni materijali za pakovanje treba da se tretiraju kako bi se osiguralo da transportovana roba - naročito proizvodi i/ili sveža proizvodnja za ljudsku i životinjsku potrošnju - nije kontaminirana.

Kako bismo verifikovali koje palete treba odbaciti, ispitujemo ostatke koji se odnose na:

 • karbendazim
 • bakar (uključujući i raspad)
 • izotiazoline
 • patogene
  • e.coli
  • listeriju
  • druge detektovane mikrobiološke organizme
  • pentahlorofenol (PCP)
  • polihlorovane bifenile (PCB)
  • tribromanizol (TBP)
  • tribromfenol (TBP)
  • trihlorfenol

  Stubovi

  Ispitujemo hemijska tretiranja na stubovima i drugoj građi kako bismo verifikovali korišćenu(e) metodu(e) konzervacije, što je naročito važno u podnebljima gde može doći do najezde štetočina. Ako su stubovi namenjeni za upotrebu u distribuciji električne energije i kao podrška za telefonske linije, takođe procenjujemo dimenzije, kontrolu kvaliteta i čvrstinu savijanja.

  Stupite odmah u kontakt sa SGS-om da saznate kako naše hemijsko tretiranje i analiza ostataka mogu da vam pomognu da podignete kvalitativne i bezbednosne standarde.