Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS nudi uslugu nezavisnog klasiranja i ispitivanja jute, koja procenjuje kvalitet kako sirove jute, tako i gotovih proizvoda koji sadrže jutu.

Naše laboratorije za tekstil - ovlašćene od strane Nacionalnog akreditacionog odbora za laboratorije za ispitivanje i baždarenje (NABL), koriste standardni pristup ispitivanja.

Prirodno vlakno like dobijeno od dve biljke (chorchorus capsularis L i chorchorus olitorius), juta se gaji u tropskim zemljama. U Indiji i Bangladešu - dva glavna proizvođača - capsularis L je poznatiji kao bela juta, a olitorius kao tossa juta.

Nazvana još i "zlatno vlakno", juta varira u kvalitetu u zavisnosti od podneblja i sezone. Može da se razlikuje u pogledu dužine, čvrstoće, boje, sjaja, težine, mekoće i glatkosti, kao i prema osobenosti i jednolikosti vlakana. Proporcija sečenja, vlakna sa tvrdom sredinom, sirov usev i nedostaci (na pr. korenje, kore, pruće, komadići, čvorovi, izdanci i mrlje od vode) dodatni su faktori koji mogu da smanje klasu.

Na kvalitet utiču praksa uzgoja; vlažnost; priroda zemljišta i voda; padavine; metode korišćene za izdvajanje vlakna (potapanje); topografija; pranje, sušenje i skladištenje.

Usluge za sirovu jutu

U ime kupaca, isporučilaca i prodavaca, nudimo uslugu pre isporuke koja obuhvata nadgledanje punjenja kontejnera na prostoru luke i ispitivanje sadržaja vlage u juti. Vršimo i sledeća kontrolisanja:

 • Kontejnera
 • Pakovanja/oznaka
 • Kvaliteta
 • Količine/težine

Usluge za robu od jute

Nudimo niz usluga na gotovim artiklima koji sadrže jutu:

 • Kontrolisanje kvaliteta/količine
 • Finalno nasumično kontrolisanje kada je roba spremna za isporuku
 • Identifikaciju odabranog pakovanja SGS šablonima/pečatima
 • Nasumično uzorkovanje upakovane robe
 • Uzorkovanje za ispitivanje klase hrane nesaponifikujuće (unsap) materije - deo koji nije triglicerid, a prisutan je u biljnom ulju
 • Osiguranje kvaliteta (direktno u ponudi za fabrike za predivo, odeću i torbe od jute)
 • Redovnu proveru parametara kvaliteta
 • Smanjenje broja proizvedene robe koja se odbacuje
 • Nadgledanje punjenja
 • Proveru čistoće kontejnera
 • Kontejneri moraju da budu hermetični kako bi se izbeglo oštećenje gotove robe
 • Verifikaciju isporučene količine
 • Usaglašenost sa posebnih zahtevima kupaca
 • Ispitivanje
 • Izvršeno u našim laboratorijama sa NABL ovlašćenjem
 • Kriterijumi obuhvataju sadržaj ulja
 • Posebno ispitivanje u skladu sa Međunarodnom organizacijom za jutu (IJO) 98/01 - radi utvrđivanja unsap materije u proizvodima od jute u klasi hrane
 • Veštačenje pri test analizama u proizvodnim fabrikama, na zahtev

Parametri kontrolisanja (predivo jute)

 • Čvrstoća pucanja i njen procenat broja varijacija (CV%)
 • Broj i njegov CV%
 • Označavanje
 • Povraćaj vlage %
 • Ulje %
 • Odnos kvaliteta
 • Oštećenje kalema
 • Ukupna količina
 • Uvijanje po inču
 • Greška u predivu

Parametri kontrolisanja (tkanina od jute)

 • Konstrukcija (nosač i potke)
 • Dimenzija (širina)
 • Fabričke greške
 • Označavanje
 • Vlaga %
 • Ulje %
 • Pakovanje
 • Količina (težina i metraža)
 • Čvrstoća

Parametri kontrolisanja (torbe od jute)

 • Konstrukcija (nosač i potke)
 • Dimenzija (dužina, širina, visina)
 • Fabričke greške
 • Ispitivanje klase hrane
 • Označavanje
 • Vlaga %
 • Ulje %
 • Pakovanje
 • Čvrstoća šava
 • Greške pri šivenju

Za više informacija o našem nezavisnom klasiranju jute, ispitivanju i drugim uslugama, kontaktirajte SGS sada.