Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ovo testiranje instrumentom velikog opsega (HVI) pruža uzgajivačima pamuka, krunjačima, trgovcima i predionicama parametre kvaliteta za sirov pamuk.

Naše specijalizovane laboratorije verifikuju kvalitet pamuka u smislu dužine vlakna, čvrstoće, mikronaže (mera finoće), stepena obojenosti, sadržaja kratkih vlakana, osipanja i drugih faktora. Podaci o klasifikaciji i testiranju pamuka koje mi pružamo sa ovim merenjima daju vam nezavisan dokaz koji vam je potreban kao podrška vašim poslovima.

Prednosti HVI testiranja sa SGS-om

Mi nudimo pravilno baždarene laboratorije za testiranje i nezavisno rukovanje uzorcima. Ovi faktori pomažu u zadobijanju poverenja vaših kupaca i u obezbeđivanju visokokvalitetnih rezultata u gotovom proizvodu.

Takođe utvrđujemo da vam podaci budu odmah raspoloživi u digitalnoj formi, u vidu sažetih izveštaja uređenih logično i jasno. Ovi izveštaji su strukturirani na način koji utvrđuje da ih možete lako integrisati u sopstvene primene. To vama i vašim partnerima u trgovini pojednostavljuje korišćenje rezultata i informisano komercijalno i tehničko procenjivanje.

Kontaktirajte SGS odmah da saznate kako naše HVI testiranje može da isporuči nezavisno verifikovane podatke testiranja kao podršku vašim poslovima vezanim za pamuk.