Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Da bi se utvrdio visok kvalitet i vrednost kašmira, vlakna moraju da se mere na osnovu gustine i debljine ljuspe, pigmentacije, prečnika i drugih karakteristika.

SGS ima iskustvo i stručnost da sprovede dve komercijalno održive metode mikroskopskog testiranja i merenja kašmira koje su trenutno na raspolaganju: skenirajući elektronski mikroskop (SEM) i optički mikroskop.

Identifikacija kašmira upotrebom metode optičkog mikroskopa

U poređenju sa SEM metodom, glavna prednost optičkog mikroskopskog testa kašmira je da radnik može da vidi unutrašnju strukturu (ili pigmente) vlakna. Ove karakteristike mogu pomoći pri diferencijaciji između kašmira i bilo kojih manje vrednih zamenskih vlakana (na pr. vune, jaka) koje je treća strana možda ubacila u nekom trenutku tokom procesa obrade.

Optički metod se oslanja na to da radnici identifikuju uvećana vlakna na osnovu njihove strukture ljuspe i drugih karakteristika. Mi pratimo odgovarajuće metodologije koje postavljaju:

  • Američke standardne metode testiranja (ASTM-D629: Standardne metode testiranja za kvantitativnu analizu tekstila)  
  • Američka asocijacija tekstilnih hemičara i kolorista (AATCC-20A: Analiza vlakna: kvantitativna)
  • Međunarodni standard (ISO 17751: Kvantitativna analiza životinjskih vlakana pomoću mikroskopa - kašmir, vuna, posebna vlakna i njihove mešavine)

Dosledna, precizna merenja

Obzirom da postoje preklapanja u karakteristikama kašmira i drugih vunenih vlakana, korišćenje optičkog mikroskopa za merenje takvih materijala je donekle subjektivan proces. Radi održavanja doslednosti i preciznosti naše mikroskopske analize kašmira, koristimo samo metode prihvaćene u okviru delatnosti i obezbeđujemo našim radnicima standardnu obuku zasnovanu na našoj sledljivoj biblioteci životinja i vlakana.

Takođe smo centralizovali obavljanje naših usluga testiranja posebnih životinjskih vlakana u Velikoj Britaniji. Sa ovlašćenjem Instituta proizvođača kašmirske i kamilje dlake (CCMI), ovaj objekat je neprestano uključen u razvoj:

  • standardnih tehničkih procedura
  • sledljivih elektronskih i fizičkih uzoraka vlakana
  • kompjuterizovane obuke za identifikaciju vlakana
  • procesa za kontinuirano nadgledanje radnika

Stupite u kontakt sa SGS-om odmah da saznate kako naše testiranje vlakana putem optičkog mikroskopa može da pomogne u očuvanju visokog kvaliteta i vrednosti vaših isporuka vlakana.