Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Da bi se utvrdio visok kvalitet i vrednost kašmira, vlakna moraju da se mere na osnovu gustine i debljine ljuspe, pigmentacije, prečnika i drugih karakteristika.

SGS ima iskustvo i stručnost da sprovede dve komercijalno održive merne metode koje su trenutno na raspolaganju: optički mikroskop i skenirajući elektronski mikroskop (SEM).

Identifikacija kašmira uz pomoć SEM metode

Korišćenje SEM metode omogućava našim radnicima da detaljno vide, uz veliko uvećanje, površinu vlakna. Visoka rezolucija (do dva nanometra) i velika dubina polja znači da naši stručnjaci mogu lakše da utvrde karakteristike površine. Ovo im takođe omogućava da izmere topografske karakteristike kao što su visina i gustina ljuspe (razmera dužine ljuspe naspram prečnika vlakna). Dok takva merenja mogu biti korisna pri objektivnoj diferencijaciji vlakana, ničemu ne vredi činjenica da SEM metoda ne otkriva unutrašnju strukturu vlakna (ili pigmentaciju).

Mi pratimo odgovarajuću standardnu metodologiju u okviru delatnosti za merenja sastava SEM metodom, kako određuje Međunarodna organizacija za vunu i tekstil (IWTO-58). Ovo koristi visinu ljuspe u svrhu razlikovanja vune (definisano je da ima visinu ljuspe veću od 0,55 mikrona) od posebnih vlakana - uključujući kašmir, moher, vlakna kamile, lame i alpake.

Dosledna, precizna merenja

Naši radnici zatim identifikuju posebna vlakna na osnovu drugih topografskih karakteristika, kao što je oblik ljuspe, gustina i pravilnost prečnika vlakna - donekle subjektivan proces. Radi održavanja doslednosti i preciznosti, koristimo merne metode prihvaćene u okviru delatnosti i obezbeđujemo našim radnicima standardnu obuku zasnovanu na našoj sledljivoj biblioteci životinja i vlakana.

Centralizovali smo izvođenje naših usluga testiranja životinjskih vlakana u Velikoj Britaniji. Sa ovlašćenjem Instituta proizvođača kašmirske i kamilje dlake (CCMI), ovaj objekat je neprestano uključen u razvoj:

  • standardnih tehničkih procedura
  • sledljivih elektronskih i fizičkih uzoraka vlakana
  • kompjuterizovane obuke za identifikaciju vlakana
  • procesa za kontinuirano nadgledanje radnika

Stupite u kontakt sa SGS-om odmah da saznate kako naše usluge testiranja vlakana mogu da pomognu u očuvanju visokog kvaliteta i vrednosti vaših isporuka vlakana.