Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Sa mrežom laboratorija koje pokrivaju glavne oblasti za proizvodnju i obradu kašmira u svetu, SGS sprovodi identifikacione testove radi utvrđivanja da partije obuhvataju samo deklarisana vlakna.

Detekcijom zamene kašmira sa vunom ili drugim vlaknima, pomažemo očuvanje visokog kvaliteta i vrednosti kašmira.

Naše usluge identifikacije životinjske dlake verifikuju vrste dotičnih vlakana, identifikacijom životinjskih vlakana prisutnih u krznima i mešavinama vlakana. Vršimo analizu sadržaja vlakana uz korišćenje optičke metode i metode skenirajućeg elektronskog mikroskopa (SEM). Takođe nudimo prvoklasne usluge testiranja za identifikaciju životinjskih vrsta procesom masene spektrometrije matricom potpomognute laserske disorpcije jonizacije - vreme preleta (MALDI-TOF): procedura poznata kao SIAM.

Korišćenjem procedure SIAM možemo utvrditi vrste iz najmanjih tragova životinjske dlake, kandže ili nokta - nezavisno od DNK ili RNK. Sem toga, SIAM omogućava identifikaciju morfološki oštećenih vlakana čija je identifikacija inače nemoguća uz pomoć mikroskopskih metoda.

Radi održavanja doslednosti i preciznosti našeg testiranja kašmira, koristimo merne metode prihvaćene u okviru delatnosti i obezbeđujemo našim radnicima standardnu obuku zasnovanu na našoj sledljivoj biblioteci životinja i vlakana. Naš centralni objekat u Velikoj Britaniji - sa ovlašćenjem Instituta proizvođača kašmirske i kamilje dlake (CCMI) - razvio je biblioteku na sledeći način:

  • Sledljiva biblioteka životinja - sakupljamo vlakna direktno od poznatih vrsta što nam omogućava da potvrdimo od koje životinje potiče određeno vlakno
  • Sledljiva biblioteka vlakana - napravili smo bazu podataka sledljivih životinjskih vlakana na osnovu poznatih životinja u okviru sledljive biblioteke životinja. Korišćenjem slika dobijenih SEM metodom i metodom optičkog mikroskopa, merimo svaku sliku vlakna za:

Korišćenje naših usluga identifikacije i testiranja može pomoći u verifikaciji izvora vlakana i time održati kvalitet i vrednost. Stupite u kontakt sa SGS-om odmah da biste saznali više.