Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Uzorkovanje i ispitivanje sena i stočne hrane od strane SGS-a - obezbeđivanje kvaliteta vašeg sena.

Ispitivanje stočne hrane osnova je formiranja odnosa, stoga dobijeni rezultati moraju biti precizni. Seno je veoma varijabilan biljni materijal koji se menja sa uslovima terena tokom perioda rasta i žetve. Ono ima i varijacije u odnosu list-stabljika, kao i u količini mešavine mahuna/trava unutar jedne partije. SGS obezbeđuje usluge uzorkovanja i ispitivanja za sve vaše potrebe po pitanju sena i stočne hrane.

Uzimanje pravog i reprezentativnog uzorka najvažniji je faktor u pravilnoj analizi stočne hrane.  Mada laboratorijska analiza može da utvrdi kvalitet podnetog uzorka, ako podneti uzorak u potpunosti ne predstavlja kvalitet cele partije, tačna analiza ne može da se utvrdi.

Analiza stočne hrane tipično sadrži sirove proteine (CP), kisela deterdžentna vlakana (ADF), neutralna deterdžentna vlakana (NDF), kalcijum (Ca), fosfor (P), kalijum (K) i magnezijum (Mg).  Drugi elementi poput gvožđa (Fe), mangana (Mn), cinka (Zn) i bakra (Cu) takođe su korisni u utvrđivanju finalnog odnosa.  

Da porazgovarate o tome kako naše uzorkovanje i ispitivanje sena i stočne hrane može da vam pomogne u obezbeđivanju kvaliteta vašeg sena i u poboljšanju efikasnosti hranjenja, kontaktirajte već danas vašu lokalnu kancelariju SGS-a.