Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Međunarodna sertifikacija održivosti ugljenika (ISCC) od strane SGS-a - pruža vam međunarodni, praktičan i transparentan sistem za sertifikaciju biomase i bioenergije.

Proizvodnja energije i goriva iz biomase je jedan novi pristup u obezbeđivanju snabdevanja energijom i gorivom širom sveta. Kako bi se obratila tom novom tržištu, EU je osmislila obavezne parametre, za sve zemlje članice EU, za održivu proizvodnju i obradu biomase u okviru direktive o obnovljivoj energiji (RED) (EU-RL 2009/28/EC). ISCC je napredni program i prva priznata sertifikaciona šema za biomasu i bioenergiju.

Kao globalna šema, koncept ISCC-a temeljno je razvijen, testiran u pilot fazi i dokazan od strane evropskih i nemačkih organa vlasti. Zasniva se na iskustvu, efikasan je i delotvoran, a obuhvata i pitanja društvene održivosti.

Obzirom da se primenjuje na sve biomase, ISCC pomaže organizacijama da pokažu odgovornost u odnosu na:

  • Redukciju emisije gasova sa efektom staklene bašte (GHG)
  • Održivo korišćenje zemljišta
  • Zaštitu prirodnih biosfera
  • Povećanje društvene odgovornosti

ISCC PLUS nudi opcije za proširenje sertifikacije održivosti na hranu za ljude, hranu za životinje, tehničke/hemijske i druge bioenergetske primene (na pr. čvrstu biomasu).

Prednost sertifikacije

Naša svetska mreža kvalifikovanih proveravača kontroliše i sertifikuje održivu biomasu za proizvodnju biogoriva i bioenergije na svakom nivou lanca snabdevanja. Sertifikacija održivosti od vitalnog je značaja za ojačanje vašeg položaja na tržištu. Mi obuhvatamo svaki stadijum lanca nadzora počevši od zemljoradnika i trgovaca poljoprivrednim proizvodima, slede uljare i šećerane, fabrike biodizela i etanola i na kraju trgovci biogorivima i nezavisna skladišta.

U okviru prehrambene, biohemijske i industrije hrane za životinje, usluge koje pruža SGS kroz ISCC Plus sertifikacije pružaju novu i alternativnu priliku proizvođačima, obrađivačima, maloprodajama i brendovima da pokažu svoju predanost održivom upravljanju svojim lancima snabdevanja.

ISCC sertifikacija olakšava kako nacionalnu tako i međunarodnu trgovinu otvarajući vrata povećanom tržišnom potencijalu.

Kontaktirajte nas još danas da saznate kako možemo da pružimo podršku poslovanju vaše organizacije kada je reč o biomasi.