Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Da utvrdite da li je došlo do kontaminacije useva, potrebna vam je analiza ostataka pesticida.

Korišćenjem najnaprednijih tehnologija, SGS može da identifikuje i kvantifikuje pojedinačne smese više od 500 pesticida.

Ostaci pesticida mogu da se definišu na dva načina. Jedan je da su ostaci pesticida veoma male količine pesticida koje ostaju na usevu nakon žetve. Drugi se odnosi na degradacione proizvode u koje se pesticidi pretvaraju unutar useva. Naše metode analize ostataka, koje vode računa o obema definicijama, obuhvataju upotrebu tečne hromatografije sa tandemskom masenom spektrometrijom (LC MSMS) i gasnu hromatografiju sa masenom spektrometrijom (GC MS).

Naše laboratorije za analizu ostataka pesticida rade prema strogim smernicama, imaju ISO 17025 i ISO 9001:2008 ovlašćenja i kadar koji čine naučnici i tehničari sa godinama iskustva - kao i diplomama iz oblasti hemije, mikrobiologije i agronomije. Ukratko, pridržavamo se najviših standarda globalnog upravljanja.

Korišćenje naših usluga utvrđuje da vaši prehrambeni proizvodi zadovoljavaju svetske normativne zahteve u vezi nivoa ostataka pesticida. Kontaktirajte nas odmah da saznate više.