Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS ispituje kvalitet suvih žitarica za destilaciju sa rastvaračima (DDGS) na osnovu spektra parametara.

Koristimo DDGS analitičku metodu odobrenu od strane Asocijacije analitičkih hemičara (AOAC) radi utvrđivanja normativne usaglašenosti i visokih proizvodnih standarda.

Redovno vršimo ispitivanja za sledeće parametre kvaliteta:

Amino kiseline

Pošto amino kiseline pomažu životinjama da efikasnije proizvedu protein, obezbeđujemo kritičnu analizu koja vam omogućava da procenite nivo amino kiselina u vašim porcijama hrane za životinje.

Ostatke antibiotika

Možemo vam pomoći da pratite nivoe penicilina, virginiamicina i drugih antibiotika koji se koriste u proizvodnji etanola, ali su zabranjeni u hrani za životinje.

Vrednost boje

Procenjujemo boju DDGS-a uz pomoć industrijski priznatih Hunter ili CIE skala. Na vrednosti boja utiču korišćene sirovine, količina dodatih rastvarača, vreme sušenja i temperatura sušenja.

Minerale

Minerali poput kalcijuma, bakra, gvožđa, magnezijuma, mangana, fosfora, kalijuma, natrijuma, sumpora i cinka neophodni su u životinjskoj ishrani kako bi održali efikasnosti hrane za životinje, zdrave imunološke sisteme i reproduktivne mogućnosti.

Mikotoksine

Mikotoksini mogu biti koncentrisani u proizvodnji DDGS-a i pošto su štetni za životinje kada su prisutni u visokim nivoima, vršimo neophodna ispitivanja. Koristimo odobrene tehnike enzimskog imunoapsorpcionog testiranja (ELISA) i tečne hromatografije (HPLC) visokog učinka za kvantitativno određivanje aflatoksina, deoksinivalenola (DON-a), zearaleona i drugih mikotoksina.

Veličinu čestice

Prilikom korišćenja DDGS-a u hrani za životinje, na određeni broj važnih faktora - uključujući efikasnost mešavine, svarljivost nutrienata, ukus i kvalitet peleta - može uticati veličina čestice. Naši testovi utvrđuju optimizaciju veličine za najbolji mogući učinak.

Vlažnu hemijsku analizu

Vršimo standardne vlažne hemijske analize (na pr. sirovog proteina, masti, vlakna, vlage) kako bismo vam omogućili specifikaciju sadržaja porcija hrane za životinje, obzirom da dosledan proizvod dovodi efikasnost do maksimuma.

Kontaktirajte sada SGS da saznate kako naša DDGS analiza može da vam pomogne da procenite kvalitet i obezbedite svoju normativnu usaglašenost.