Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ova obuka vam pomaže da steknete znanje o zahtevima standarda ISO/TS 16949:2009 i o odgovarajućoj šemi sertifikacije.

Obuka će dati detaljne smernice učesnicima o tome kako da tumače standard. Ovaj standard objedinjuje načela menadžmenta kvalitetom prema ISO 9001 sa aspektima različitih regionalnih i nacionalnih standarda za autoindustriju, kao što su AVSQ (Italija), EAQF (Francuska), VDA6 (Nemačka) i QS-9000 (SAD).

Takođe dajemo kratak pregled razvoja standarda ISO/TS 16949:2009 Međunarodnog tela za pitanja iz oblasti autoindustrije (IATF). IATF zastupa vodeće svetske proizvođače automobila i njihove trgovačke asocijacije.

Obuka predstavlja uvod za sve koji se bave razvojem, uvođenjem i menadžmentom QMS-a na osnovu ISO/TS 16949. Ako planirate da završite druge obuke iz QMS-a, kao što su obuka za internog proveravača ili obuka za vodećeg proveravača, tokom ovog kursa steći ćete znanje o standardu ISO TS 16949, na osnovu koga ćete razvijati veštine provere.

Obuka se sastoji od predavanja i radionica za vežbu.

Kontaktirajte SGS još danas, da biste saznali koje su koristi od SGS-ove obuke za upoznavanje sa ISO TS 16949.