Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Zaposleni i spoljni saradnici treba da prijave svaku zabrinutost i sumnju u vezi sa kršenjem Pravilnika.

Vodimo računa o tome da osobe koje su tražile savet u vezi sa kršenjem Pravilnika ili su prijavile slučaj istog ne trpe osvetu ili negativne posledice u bilo kom obliku.

U slučaju da zaposleni imaju nedoumica oko značenja Pravilnika ili njegove primene u određenim okolnostima, o tome treba da razgovaraju sa pretpostavljenima, direktorom, odeljenjem za ljudske resurse ili SGS-ovim odeljenjem za pravna pitanja. Zaposleni mogu da razgovaraju i sa internim proveravačima o svim pitanjima koja se odnose na ovaj Pravilnik.

Ukoliko zaposleni nisu u mogućnosti ili smatraju da je neprikladno da izraze svoju zabrinutost rukovodiocima, uvek mogu da kontaktiraju SGS-ovog glavnog službenika za usaglašenost. Zaposleni koji su svesni kršenja ili sumnjaju na kršenje Pravilnika treba o tome da podnesu prijavu SGS-ovom glavnom službeniku za usaglašenost.

Zaposleni i spoljni saradnici mogu da koriste liniju za pomoć za pitanja integriteta kako bi dobili savet ili prijavili sumnje u vezi sa kršenjem Pravilnika. Osim toga, pismene prijave mogu da se podnesu preko Interneta ili mogu da se pošalju faksom, e-poštom ili standardnom poštom.

Tim zadužen za usaglašenost se bavi samo pritužbama za koje je nadležan, kao što su zlonamerne optužbe, komercijalne primedbe i pritužbe koje se ne odnose na pitanje integriteta i komercijalna pitanja. Opšta pitanja koja se tiču menadžmenta i konkretni problemi sa menadžerom, ako se ne odnose na kršenje Pravilnika, kao i sporovi u vezi sa platom, moraju se rešiti u vašoj zemlji, bilo preko vašeg nadzornika ili menadžera, bilo preko odeljenja za ljudske resurse. Ako niste sigurni u vezi sa prijavljivanjem nekog prekršaja, to treba da učinite uz pomoć datih smernica.

Ukoliko želite da prijavite sumnju na kršenje Pravilnika, možete da pozovete liniju za pomoć za pitanja integriteta, podnesete pismenu prijavu putem Interneta ili je pošaljete faksom, e-poštom ili poštom.

 

Prijavite kršenje

Popunite i podnesite direktno vaš pismeni izveštaj, uključujući sve detalje, kako bismo dalje istražili

Prijavite kršenje

Prijavite kršenje

SGS linjom za pomoć za pitanja integriteta upravlja nezavisan podugovarač. Da bi se obezbedila poverljivost, pozivi se ne beleže

POZOVITE LINIJU ZA POMOĆ