Share on LinkedInShare on LinkedInShare on FacebookShare on FacebookTweet thisTweet this

Trgovina

Kategorije

Umanjite meni Povećajte meni

Umanjite meni Povećajte meni Početak Trgovina

Pregled

Upravljanje rizicima u trgovini i finansiranju trgovine je složen proces koji zahteva praktično, objektivno planiranje. Naša globalna mreža stručnjaka sagledava sve aspekte trgovinske aktivnosti da bi procenila povezane rizike, nudeći nepristrasan, objektivan savet i pomoć kako bi vam pomogla da ublažite rizike i umanjite odgovornost radi uspešnih trgovačkih transakcija.

SGS-ove usluge vezane za trgovinu: jer se trgovina gradi na poverenju.

SGS je u prošlosti služio trgovcima od samog svog početka. Da bi oba trgovačka partnera imala osećaj da je njihov deo dogovora ispunjen, ključna komponenta jeste poverenje. Poverenje u to da je proizvod ono što treba da bude (bilo da su to proizvodi, industrijska roba, roba široke potrošnje ili finansijski dokumenti, obveznice, zajmovi i tako dalje).

SGS neutralno i nezavisno pruža sve informacije koje pomažu izgradnji poverenja između trgovačkih partnera. Na primer, mi potvrđujemo da su proizvodi u saglasnosti sa zakonom, propisima, pravilima, standardima, uvozno/izvoznim zahtevima, bezbednosnim propisima, hemijskim sastavom, trajnošću, uticajem na životnu sredinu.

Mi kontrolišemo, ispitujemo i potvrđujemo da je roba kupljena na jednoj strani planete sa druge strane planete određenog kvaliteta i u određenoj količini. Mi pružamo nezavisnu kontrolu i garanciju koja omogućava bankama i finansijskom svetu da daju zajmove i akreditive onima koji trguju, nezavisno procenjujući i obezbeđujući da je roba kojom se trguje zaista ono što od nje očekuju trgovački partneri, i to u navedenoj količini.

Zemljama koje pojačavaju svoju institucionalnu infrastrukturu pomažemo i u kontroli uvoza i izvoza, kontrolisanjem usaglašenosti pri otpremanju i na odredištu, nudeći i usluge procenjivanja vrednosti koje pomažu zemljama da održe gladak protok trgovine preko svojih granica, kao i pružajući čvrste i nezavisne informacije za potrebe poreza na uvoz/izvoz. Ovime pomažemo da globalni tok trgovine nastavlja da funkcioniše što je efikasnije i poštenije moguće.

SGS je vodeća svetska svetska kompanija za obuku, ispitivanje, kontrolisanje, sertifikaciju i verifikaciju, sa iskustvom, stručnošću i globalnim dometom. Kontaktirajte nas već danas da biste saznali kako naš sveobuhvatan spektar usluga može da vam pomogne, bez obzira na to koji su vaši konkretni interesi u trgovini.

Kontakt

SGS Beograd

E-pretplate

Prijavite se na SGS-ove publikacije i biltene iz vašeg regiona i iz celog sveta.
OSTANITE U TOKU.PRETPLATITE SE SADA

Direktorijum predstavništava

Sa našom mapom lokatora kancelarija, ponađite SGS-ove kancelarije i laboratorije širom sveta.Serbia map
Polje lokatora kancelarije