Share on LinkedInShare on LinkedInShare on FacebookShare on FacebookTweet thisTweet this

Preporučena Rešenja

Povezani linkovi

Sledljivost i povlačenje hrane sa tržišta

Kako da upravljate rizicima povezanim sa patogenima u hrani?

Otkrivanje, kontrola i eliminacija E. koli i drugih patogena u hrani, kao što su salmonela i listerija, predstavljaju glavni predmet vaših programa bezbednosti hrane. Infekcija nekom od njih može da ima razorne dugoročne efekte, uključujući i smrt.

Zbog toga je od vitalnog značaja praćenje svake sirovine, jedinice proizvoda ili serije – koji se nalaze u lancu hrane ili stočne hrane – kroz svaku fazu proizvodnje, obrade i distribucije.

Upravljajte rizicima kroz lanac hrane sa izuzetno efikasnim uslugama sledljivosti i povlačenja sa tržišta koje obezbeđuje lider u svetu

Kao vodeći svetski snabdevač usluga sledljivosti i povlačenja sa tržišta za prehrambenu industriju, nudimo vam pouzdanu stručnost, vrhunske resurse i mrežu laboratorija i stručnjaka. Shodno tome možemo vam pomoći da osigurate sledljivost kroz svaku fazu i lokaciju – bilo gde na svetu. Naš sveobuhvatan opseg usluga vam omogućava da primenite jake sisteme sledljivosti, koristeći tehnologiju, sisteme upravljanja bazama podataka i vršite povlačenja sa tržišta.

Možemo vam pomoći da:

  • upravljate rizicima, zaštite naziv svog brenda, zadržavate poverenje potrošača i smanjite moguće zahteve za odgovornost uvodeći efikasne sisteme sledljivosti hrane i povlačenja sa tržišta;
  • imate bolju kontrolu u svakoj fazi proizvodnje obrade i distribucije hrane;
  • obezbedite da se informacije u vezi sa poreklom, obradom, transportom ili skladištenjem vaših prehrambenih proizvoda snimaju i efikasno prenose kroz lanac snabdevanja;
  • uvedete rigorozni program testiranja kako biste izmerili efikasnost praksi kontrole patogena kroz vaš lanac snabdevanja, sa uslugama kao što su uzorkovanje i mikrobiološko testiranje na patogene bakterije i organizme koji izazivaju kvarenje;
  • brzo reagujete na krizu i da osigurate da distribuirani proizvodi mogu da se prate sa efikasnom identifikacijom kupca;
  • ispunite zahteve ključnih standarda Sistema za upravljanje bezbednošću hrane (FSMS), kao što je ISO 22000 ili FSSC 22000, koji sadrže osnovne zahteve za FSMS, a kako bi pomogli u utvrđivanju bezbednih lanaca snabdevanja hranom;
  • ispunite zahteve drugih standarda Globalne inicijative za bezbednost hrane (GFSI) za bezbednost hrane.
  • Razumite kako standard ISO 22005:2007 uspostavlja principe i zahteve za dizajn i implementaciju sistema sledljivosti hrane i stočne hrane. Takođe, otkrijte kako deluje kao dopuna organizacijama koje su primenile ISO 22000 ili FSSC 22000

Da bismo popričali kako vam možemo pomoći u upravljanju rizicima povezanim sa E. koli i drugim epidemijama, kontaktirajte nas još danas.

Kontakt

SGS Beograd

E-pretplate

Prijavite se na SGS-ove publikacije i biltene iz vašeg regiona i iz celog sveta.
OSTANITE U TOKU.PRETPLATITE SE SADA

Direktorijum predstavništava

Sa našom mapom lokatora kancelarija, ponađite SGS-ove kancelarije i laboratorije širom sveta.Serbia map
Polje lokatora kancelarije