Share on LinkedInShare on LinkedInShare on FacebookShare on FacebookTweet thisTweet this

Upravljanje Rizikom

Kategorije

Umanjite meni Povećajte meni

Umanjite meni Povećajte meni Početak Upravljanje Rizikom

Povezani linkovi

Pregled

Dobre procedure upravljanja rizikom su nužne za procenu i ublažavanje rizika povezanih sa vašom delatnošću. Naši stručni timovi i laboratorije za upravljanje rizikom rade širom sveta, pokrivajući širok spektar delatnosti. Mi identifikujemo i merimo specifične rizike i odlučujemo kako da upravljamo njima i ublažavamo ih u budućnosti.

SGS-ovo upravljanje rizikom – pomažemo vam da prepoznate i upravljate rizicima u vašim projektima, operacijama i svakodnevnim poslovnim aktivnostima.

Koja god da je vaša delatnost, morate osigurate bezbedno izvršavanje i održavanje vaših projekata, operacija i poslovnih aktivnosti, uključujući trgovinu.

Kao vodeći u svetu u pružanju usluga upravljanja rizikom, možemo vam pomoći da  svoje rizike na najmanju moguću meru. Naši stručnjaci za projekte i tehnički stručnjaci vam pružaju pomoć u svakoj fazi, za svaki sektor, bilo gde u svetu.

Nudimo vam više od 50 godina iskustva u upravljanju rizikom stečenim u svim delatnostima, pružajući rešenja za sve ekonomske sektore - od poljoprivrede do nauka o živim sistemima, od rudarstva do finansija. Naš sveobuhvatni spektar usluga upravljanja rizicima je potpuno usaglašen sa međunarodnim standardima upravljanja rizikom i obuhvata:

 • planiranje upravljanja rizikom;
 • identifikaciju rizika; 
 • kvantitativne i kvalitativne analize rizika;  
 • rukovanje rizikom;
 • upravljanje preostalim rizikom;
 • nezavisno istraživanje treće strane, provere, proučavanja tržišta, studije izvodljivosti i due diligence ocene;
 • nadzor Equator principa;
 • nadzor i upravljanje projektom;
 • preglede kvaliteta i količine proizvoda i tovara;
 • upravljanje kolateralom;
 • upravljanje rizikom u trgovini.

Možemo vam pomoći da:

 • uočite i upravljate prekomernim troškovima, zastojima, gubicima prihoda, zdravstvenim i bezbednosnim incidentima, propustima u kvalitetu, neusaglašenostima sa propisima, ugovornim sporovima, narušenim ugledom i nezadovoljstvom zainteresovanih strana u svakoj fazi vaših projekata, operacija i poslovnih aktivnosti;
 • postignete ciljeve u pogledu kvaliteta, bezbednosti, troškova, planiranja i učinka; 
 • poboljšate procene troškova upravljanjem realističnim i bitnim nepredviđenim troškovima; 
 • dostignete prepoznatljive ključne tačke plana i glavne indikatore učinka, uključujući i radne, zdravstvene, bezbednosne i ekološke ciljeve;
 • osigurate veću izvesnost finansijskih rezultata, ali i rezultata izvođenja; 
 • osigurate bezbednost vaših transakcija; 
 • osigurate da ste preduzeli sve korake za usaglašenost sa pravilima, propisima i najboljim praksama u delatnosti.

Kontaktirajte SGS već danas da biste saznali kako naše usluge upravljanja rizikom mogu da prepoznaju i upravljaju širokim spektrom rizika po vaše projekte, operacije i poslovne aktivnosti.

Risk ManagementRisk ManagementSGS provides a wide range of risk management services for wind farm projects, including risk identification, risk qualification and risk handling. ...

Kontakt

SGS Beograd

E-pretplate

Prijavite se na SGS-ove publikacije i biltene iz vašeg regiona i iz celog sveta.
OSTANITE U TOKU.PRETPLATITE SE SADA

Direktorijum predstavništava

Sa našom mapom lokatora kancelarija, ponađite SGS-ove kancelarije i laboratorije širom sveta.Serbia map
Polje lokatora kancelarije