Share on LinkedInShare on LinkedInShare on FacebookShare on FacebookTweet thisTweet this

Javni Sektor

Kategorije

Umanjite meni Povećajte meni

Umanjite meni Povećajte meni Početak Javni Sektor

Povezani linkovi

Pregled

Naš portfolio inovativnih usluga za vlade, međunarodne institucije i partnerske organizacije širom javnog i privatnog sektora pokrivaju mnoštvo rešenja na tehnološkoj osnovi i u oblasti verifikacije. Mi procenjujemo usaglašenost sa normativnim zahtevima, poboljšavamo vladine prihode, potpomažemo trgovinu, podržavamo efikasnost i promovišemo dobro upravljanje uz održivi razvoj.

Javni sektor: SGS-ove usluge za kvalitetna rešenja.

Kod god da ste, koja god da je vaša delatnost, vi koristite i imate koristi od usluga javnog sektora, infrastrukture i zakonodavstva, pored mnogih drugih svakodnevnih kontakata sa činovništvom. Bez obzira da li poslujete na državnom, regionalnom ili lokalnom nivou, rad sa SGS-om otvara vrata boljem učinku i poboljšanim uslugama za krajnje potrošače i korisnike javnog sektora.

Na globalnom nivou pružamo sveobuhvatan spektar usluga kako bismo pomogli vladama, institucijama i upravama da održe svoja obećanja data javnosti. Sarađujte sa nama da biste poboljšali svoje usluge i iskustvo korisnika, ali i smanjili troškove, vreme neophodno za obavljane poslova i nagomilane neobavljene poslove.

Naše inovativne i sveobuhvatne usluge su prilagođene kako bi ispunile vaše zahteve. Mi ne možemo da zamenimo javnu infrastrukturu, ali ćemo se integrisati sa postojećim politikama i postupcima, poboljšati ih i pomoći njihovoj primeni, samostalno ili kao deo šireg paketa. Ovde smo da bismo pomogli, a primeri naše stručnosti u oblasti javnog sektora uključuju sledeće:

Kontrolisanje na granici: Naša stručnost u zaštiti javnosti kroz kontrolisanje na granici je bez premca. Instalirali smo skenere širom sveta i posedujemo obučeno osoblje za efikasno i efektivno rukovanje njima. Pored fizičkih mera bezbednosti, možemo vam pomoći u profilisanju i upravljanju rizicima u lukama, na aerodromima i državnim granicama. Da bi obavili usluge prilagođene vama, naši lokalni stručnjaci mogu da vode i vaše ocene kvaliteta i da sprovode provere i sertifikaciju prema zahtevima širokog spektra međunarodno priznatih sistema.

E-vlada: Sistemi zasnovani na papirnim dokumentima se sve više zamenjuju elektronskim i internet rešenjima. Naša rešenja e-vlade bave se skoro svakim aspektom svakodnevnog života. Finansijske usluge se kreću od sistema Poreske uprave i sistema poreza na promet do kontrole devizne razmene (CEPECS). Takođe primenjujemo i sisteme upravljanja carinom da bismo olakšali međunarodnu trgovinu, ali i usluge procenjivanja kao što su ValiTrade i ValuNet, alatke za nadzor kao što su TransiNet i benčmarking nevladinih organizacija. Pomažemo vam da olakšate trgovinu milionima ljudi širom sveta.

Kvalitet, zdravlje, bezbednost i životna sredina (QHSE): Krajnji korisnici, opšta javnost i zainteresovane strane moraju da vide kako se QHSE primenjuje i prati u svakodnevnom radu vaše organizacije i njenim aktivnostima. Mi imamo širok spektar sistema menadžmenta kvalitetom, rešenja za zdravlje, bezbednost i životnu sredinu koja odgovaraju vašim potrebama – široko sertifikovani prema međunarodno priznatim standardima (ISO itd.). Ne samo da vam možemo pomoći da poboljšate živote ljudi i ekonomski razvoj, već vam možemo obezbediti i dokaze za to.

Upravljanje bezbednošću saobraćaja i vozilima: Poboljšanje bezbednosti u saobraćaju štiti korisnike transporta pružajući im sve, od baždarenja uređaja za kontrolisanje primene propisa (kao što su kamere za merenje brzine) do kontrolisanja vozila, upravljanja podacima i izveštavanja, testiranja vozača i registracije vozila. Naša rešenja za bezbednosti u saobraćaju se odnose i na primenu i upravljanje sistemom saobraćaja i homologaciju semafora (testiranje tipa).

Sa međunarodnom mrežom stručnjaka, kancelarija i laboratorija, mi posedujemo veštine i dubinu znanja za rešavanje složenih izazova i da našim klijentima ponudimo spektar kvalitetnih rešenja. Saznajte kako možete da imate koristi od našeg sveobuhvatnog paketa rešenja.

Kontakt

SGS Beograd

E-pretplate

Prijavite se na SGS-ove publikacije i biltene iz vašeg regiona i iz celog sveta.
OSTANITE U TOKU.PRETPLATITE SE SADA

Direktorijum predstavništava

Sa našom mapom lokatora kancelarija, ponađite SGS-ove kancelarije i laboratorije širom sveta.Serbia map
Polje lokatora kancelarije

Vesti