Share on LinkedInShare on LinkedInShare on FacebookShare on FacebookTweet thisTweet this

Usaglašenost i Integritet

Prijavite kršenje integriteta

Zaposleni i spoljni saradnici treba da prijave svaku zabrinutost i sumnju u vezi sa kršenjem Pravilnika. Vodimo računa o tome da osobe koje su tražile savet u vezi sa kršenjem Pravilnika ili su prijavile slučaj istog ne trpe osvetu ili negativne posledice u bilo kom obliku.

U slučaju da zaposleni imaju nedoumica oko značenja Pravilnika ili njegove primene u određenim okolnostima, o tome treba da razgovaraju sa pretpostavljenima, direktorom, odeljenjem za ljudske resurse ili SGS-ovim odeljenjem za pravna pitanja. Zaposleni mogu da razgovaraju i sa internim proveravačima o svim pitanjima koja se odnose na ovaj Pravilnik.

Ukoliko zaposleni nisu u mogućnosti ili smatraju da je neprikladno da izraze svoju zabrinutost rukovodiocima, uvek mogu da kontaktiraju SGS-ovog glavnog službenika za usaglašenost. Zaposleni koji su svesni kršenja ili sumnjaju na kršenje Pravilnika treba o tome da podnesu prijavu SGS-ovom glavnom službeniku za usaglašenost.

Zaposleni i spoljni saradnici mogu da koriste liniju za pomoć za pitanja integriteta kako bi dobili savet ili prijavili sumnje u vezi sa kršenjem Pravilnika. Osim toga, pismene prijave mogu da se podnesu preko Interneta ili mogu da se pošalju faksom, e-poštom ili standardnom poštom.

Tim zadužen za usaglašenost se bavi samo pritužbama za koje je nadležan, kao što su zlonamerne optužbe, komercijalne primedbe i pritužbe koje se ne odnose na pitanje integriteta i komercijalna pitanja. Opšta pitanja koja se tiču menadžmenta i konkretni problemi sa menadžerom, ako se ne odnose na kršenje Pravilnika, kao i sporovi u vezi sa platom, moraju se rešiti u vašoj zemlji, bilo preko vašeg nadzornika ili menadžera, bilo preko odeljenja za ljudske resurse. Ako niste sigurni u vezi sa prijavljivanjem nekog prekršaja, to treba da učinite uz pomoć datih smernica.

Ukoliko želite da prijavite sumnju na kršenje Pravilnika, možete da pozovete liniju za pomoć za pitanja integriteta, podnesete pismenu prijavu putem Interneta ili je pošaljete faksom, e-poštom ili poštom.

 
PRIJAVITE KRŠENJE
Popunite i podnesite direktno vaš pismeni izveštaj, uključujući sve detalje, kako bismo dalje istražili
POZOVITE LINIJU ZA POMOĆ ZA PITANJA INTEGRITETA
SGS linjom za pomoć za pitanja integriteta upravlja nezavisan podugovarač. Da bi se obezbedila poverljivost, pozivi se ne beleže
POZOVITE LINIJU ZA POMOĆ
Na pozive odgovaraju 24/7 na engleskom jeziku obučeni specijalisti, a postoje i prevodioci. Ova linija za pomoć za pitanja integriteta ima direktan pristup sa dva koraka u biranju broja
Korak 1
Birajte AT&T šifru za direktan pristup iz zemlje u kojoj se nalazite
Korak 2
Nakon šo čujete AT&T pozdrav, molimo vas da pozovete broj
888-475-6847
Možete da pročtiate i naše instrukcije za zvanje korak po korak.
Za zemlje u kojima ne postoji broj kontakta, molimo vas da popunite izveštaj o kršenju
UPUTSTVA ZA POZIVANJE LINIJA ZA „DIREKTAN PRISTUP“
Telefonski broj linije za pomoć koji pozivate je obezbeđen za besplatno međunarodno pozivanje preko usluge direktnog pristupa kompanije AT&T.Da biste koristili ovu uslugu, prvo pozovite pristupni broj kompanije AT&T koji je određen za zemlju iz koje zovete. Ovaj broj će vas povezati sa AT&T centrom u Sjedinjenim Državama. Čućete muzički ton i izjavu AT&T brendiranja: „(bing) AT&T.“ Nakon što čujete ovaj ton, pozovite broj linije za pomoć i AT&T će povezati poziv sa službom za Globalnu usaglašenost.


Ono što sledi je skup detaljnih uputstava za pozivanje linija za pomoć koje su obezbeđene za međunarodni direktan pristup kompanije AT&T.
  1. Korak 1: Pozovite sa „fiksnog telefona“ koji omogućava međunarodne pozive (a ne sa mobilnog telefona). Obavite sve što je potrebno na telefonu koji koristite da biste dobili slobodnu liniju i pozivni ton pre obavljanja lokalnog poziva.
  2. Korak 2: Pozovite broj za direktan pristup kompanije AT&Tza zemlju iz koje pozivate. Ne okrećite nikakve prefikse ili druge brojeve. NEMA POZIVNOG BROJA ZA ZEMLJU i NEMA POZIVNOG BROJA ZA GRAD.
  3. Korak 3: Čućete ton i snimljen glas koji će reći „AT&T.“* Nakon što čujete ovaj ton, pozovite 10-cifreni broj linije za pomoć, za vašu kompaniju. Ne okrećite nikakve prefikse ili druge brojeve
  4. Korak 4: Bićete povezani sa službom za Globalnu usaglašenost. Čućete snimljeni glas koji će vam ponuditi da izaberete jezik koji biste želeli da koristite, a potom ćete čuti snimljeno objašnjenje o nameni linije. Ako izaberete jezik koji nije engleski, služba za Globalnu usaglašenost će uključiti tumača da vam pomogne u vezi vašeg poziva. Molimo vas za strpljenje, jer proces uključivanja tumača može da potraje nekoliko minuta. Čućete muziku dok čekate.
  5. Korak 5: Stručnjak za komunikaciju službe za Globalnu usaglašenost će odgovoriti na vaš poziv i predstaviće se. Ukoliko je tumač uključen u poziv, on ili ona će vas pozdraviti na vašem jeziku i objasniće da je on ili ona prisutna da pomogne Stručnjaku za komunikaciju u prikupljanju vaših podataka.

*Napomena: U nekim zemljama ili sa nekim telefonskim sistemima, AT&T operater može da odgovori u Koraku 3. Pozivalac može verbalno da operateru da broj Etičke linije za pomoć ili da je ukuca preko telefona. Ukoliko operater kaže da je potreban broj telefonske kartice ili kreditne kartice da bi se obavio poziv preko broja za Etičku liniju za pomoć, to znači da broj nije pravilno obezbeđen u kompaniji AT&T.

Kontakt

SGS Beograd

E-pretplate

Prijavite se na SGS-ove publikacije i biltene iz vašeg regiona i iz celog sveta.
OSTANITE U TOKU.PRETPLATITE SE SADA

Direktorijum predstavništava

Sa našom mapom lokatora kancelarija, ponađite SGS-ove kancelarije i laboratorije širom sveta.Serbia map
Polje lokatora kancelarije